home home
home beschermingsbewind budgetbeheerbudgetcoaching curatele en mentorschap
tarievenfolders contact

       
 

Beschermingsbewind (onderbewindstelling)
Er zijn twee hoofdgronden voor beschermingsbewind:
1) Door lichamelijke of geestelijke gesteldheid, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn om financiële belangen te behartigen.
2) Problematische schulden (schulden die iemand niet zelfstandig binnen 3 jaar volledig kan afbetalen).

In beide gevallen kunnen de goederen en het geld van deze persoon onder bewind gesteld worden. Onderbewindstelling houdt in dat in dat een persoon zelf niet meer mag beslissen over zijn bezittingen en geld. Denk hierbij aan het bezit van een huis of auto en recht op loon of uitkering.

De kantonrechter stelt een bewindvoerder aan, die zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokkene beslissingen over het geld en de goederen neemt. Wie onder bewind staat blijft handelingsbekwaam. En mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het sluiten van een contract of huwelijk.


Wie kan bewind aanvragen?
In eerste plaats kan de betrokkene zelf bewind aanvragen. Daarnaast zijn of haar partner en familie tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Als de betrokkene minderjarig is en onder het gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de aanvraag doen. Wanneer de betrokkene geen familie meer heeft kan de officier van justitie het verzoek doen.

Beter Bewind helpt bij de aanvraag
Wij komen, eventueel samen met uw hulpverlener, bij u thuis langs. Na dit eerste contact bekijken wij of een aanvraag voor onderbewindstelling voor u passend zou zijn. In dat geval verzorgen wij uw aanvraag voor onderbewindstelling bij het kantongerecht. Wij gaan in principe altijd met u mee naar de zitting van de kantonrechter op het moment dat uw aanvraag daar behandeld wordt.

Voor de aanvraag beschermingsbewind dient u rekening te houden met eenmalige betaling van griffierechten. Deze bedragen momenteel ongeveer 78 euro.

Wat kunt u van ons verwachten?
Beter Bewind zorgt voor al uw financiële zaken, zoals uw inkomen, vaste lasten, vermogen en onroerende goederen zoals een woonhuis. Als er schulden zijn kunnen wij niet altijd voorkomen dat die nog oplopen. Wel proberen wij schulden te stabiliseren en daar een oplossing voor zoeken. Indien nodig bemiddelen wij naar een traject voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Bij het beheren van spaargelden en beleggingen zullen wij een beschermende aanpak aanhouden om het vermogen in stand te houden en zo mogelijk veilig te laten aangroeien.

Er worden twee rekeningen geopend: een beheerrekening en een leefgeldrekening. U krijgt zelf alleen een bankpas van uw leefgeldrekening. Op die rekening wordt in overleg met u wekelijks of maandelijks een bedrag voor uw levensonderhoud gestort vanaf de beheerrekening. Alle betalingen zijn uiteraard wel onder voorbehoud van het daarvoor beschikbaar hebben van voldoende inkomsten.
Cliënten krijgen een inlogcode om online in hun eigen dossier te kijken.

Als bewindvoerder zorgen wij verder voor:
• Het (proberen te) treffen van oplossingen voor schulden.
• Het regelen van de financiële huishouding, aangifte inkomstenbelasting box 1 over het afgelopen jaar.
• De aanvraag van toeslagen en kwijtscheldingen van gemeentelijke en provinciale heffingen.
• Het jaarlijks overleggen van rekening & verantwoording aan de rechtbank.
• Regelmatig contact met u. De frequentie en de wijze van contact worden aan het begin met u afgesproken.
• Eventuele aanvraag bijzondere bijstand ten behoeve van de kosten van het bewind.

  

 

 
       
   

KvK nr. 70534861 BTW nr. NL858363641B01

Copyright © 2021. All Rights Reserved.