home home
home beschermingsbewind budgetbeheerbudgetcoaching curatele en mentorschap
tarievenfolders contact

       
 

Wat is curatele?
Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die hun financiële en persoonlijke zaken zelf niet kunnen regelen. Wanneer iemand niet meer in staat is om voor zichzelf en zijn vermogen te zorgen, kan hij door de rechtbank ondercuratele worden gesteld.

Redenen voor curatele
Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens een geestelijke stoornis, verkwisting en drank- of drugsmisbruik. Het drank- of drugsmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt.

Gevolgen van curatele
Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat iemand niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament laten maken of een samenlevingscontract aangaan.


Wat is mentorschap?
Bij het mentorschap behartigt de mentor de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet meer kan. Het gaat hier om persoonlijke belangen, niet over geld of goederen. Maar vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, demente bejaarden en psychiatrische patiënten.

Wanneer is mentorschap nodig?
De meeste volwassen mensen die te maken hebben met een beperking, hebben geen mentor nodig. Als familieleden, de arts(en) of anderen het vermoeden hebben dat iemand tekort wordt gedaan op het gebied van gezondheid en welzijn, kan mentorschap nodig zijn.

Beslissingen mentor
De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissingen. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Handelingsbekwaam
Iemand die een mentor heeft blijft handelingsbekwaam en kan dus in eerste instantie zelf de eigen financiële zaken behartigen. De betrokkene mag bijvoorbeeld zelf een testament maken op voorwaarde dat hij of zij kan overzien wat dit betekent.

Procedure voor onder curatelestelling en mentorschap
Een verzoek tot onderbewindstelling, mentorschap of ondercuratelestelling wordt gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank. Dit verzoek wordt gedaan in het rechtsgebied waar degene woont voor wie de beschermingsmaatregel wordt aangevraagd.

  

 

 
       
   

KvK nr. 70534861 BTW nr. NL858363641B01

Copyright © 2021. All Rights Reserved.